Schakt

Det finns nu en Schaktmodul i Guru.

Ett schakt kan antingen göras direkt i fält med handdator (PocketGURU), alternativt direkt i Guru. Resultatet blir ett schaktprotokoll samt om man vill även p2-kalkyl.

 

Vid schaktning med hjälp av handdator man använda GPS för avståndsbestämning. När arbetet är utfört i fält importeras arbetet till Guru där man kan visa resultatet.

Schaktberedning innebär att mängd bestäms för olika schaktkoder. Dessa schaktkoder är i sin tur kopplade till P2-koder. Detta innebär att från att göra ett schakt i Guru, får man automatiskt genererat:

  • Schaktprotokoll
  • Schaktkalkyl

 

Visa mer information

Arkiv