Guru

Bli effektivare - använd Guru.


Sänkta administrativa kostnader, mindre pappersarbete.


Snabb uppföljning. Både för materielkostnader och personalkostnader.

 

 

Registrera vid källan och använd data för alla olika ändamål utan ytterligare "handpåläggning" är grundtanken med GURU. Systemet är uppbyggt med ett stort antal moduler som kan fungera var för sig. Det är alltså fullt möjligt att enbart starta upp med t ex beredning eller kalkyl, för att sedan eventuellt gå vidare med någon eller några av de andra modulerna.

Ett komplett GURU innebär projekthantering från planer till uppföljning av utförandet. Uppföljningen sker kontinuerligt och är alltid uppdaterad t.o.m gårdagen. Materielkataloger med aktuella priser, löne-, rese- och traktamentsavtal etc läggs in i GURU och ger underlag för enkel registrering och möjlighet till koppling mot andra administrativa system som ekonomi och lön. Personalens registrering av tid på olika projekt tolkas mot avtal och kontotabeller och kan sedan via filöverföring registreras i respektive system.

Användningsområden för GURU-systemet är många och tillämpningen innebär sänkta administrativa kostnader samtidigt som uppföljningen av verksamheten förbättras.

 
Gömd länk

Inköp

Se information om den nya Inköpsmodulen!

 
Gömd länk

Schakt

Se information om den nya schaktmodulen!

 
Gömd länk

Materielhantering

Klicka för senaste materielinfo!